Menu

Wady i zalety demokracji

27 lutego 2019 - Wos

WADY
– powolność działania
– korupcja (łapówki, przekupstwa)
– brak stabilności rządu
– konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
– zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
– bardzo duża nie równośc materialna
– bezrobocie
– znieczulica

ZALETY
– wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
– wolnośc słowa i wyznania
– każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od
nie zadawalającej decyzji itp
– państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
– państwo przychylne człowiekowi ?
– łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD …)
– porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie
– tolerancja
– wolny rynek, równość wobec prawa

Garść cytatów:

Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.

Albert Einstein

Demokrację i socjalizm łączy jedno słowo: równość. Ale gdy demokracja dąży do równości w wolności, socjalizm w niewoli.

Alexis de Tocqueville

Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.

Arystoteles

Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.

Harry Emerson Fosdick

2)

Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad.

Benjamin Franklin

Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.

Willy Brandt

3)

Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość.

George Bernard Shaw

Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy.

Ralph Waldo Emmerson

4)

Za myśli nikogo nie można wieszać.

Przysłowie niemieckie

Demokracja polega na tym, że trzeba innym pozwolić się wygadać.

Pietro Nenni

Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą.

Geoffrey Berry

Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć.

Clement Attlee


www.000webhost.com